Accessibility Tools

Skip to main content

Reviewers cooperating with the Journal

Boroda Krzysztof – University of Białystok, medieval history
Buko Andrzej – Institute of Archeology and Etnography PAS, archeology
Caban Wiesław – Jan Kochanowski University, 19 c.
Chumiński Jędrzej –Wroclaw University of Economy and Business, Polish Peoples’ Republic history
Datner Helena – Jewish Historcal Institute Warsaw, 19-20 c., history of Jews
Drozdowski Marian – Adam Mickiewicz University (emeritus), early modern history
Epsztein Tadeusz – Institute of History PAS, 19 c.
Fihel Agnieszka – Warsaw University, historical demography
Franaszek Piotr – Jagiellonian University, 19 c.
Główka Dariusz – Institute of Archeology and Etnography PAS, early modern history
Hałagida Igor – University of Gdańsk, Polish Peoples’ Republic history
Janicki Tadeusz – Adam Mickiewicz University, 20 c.
Janowski Maciej – Institute of History PAS, 19 c.
Jurkiewicz Jan – Adam Mickiewicz University (emeritus), 20 c.
Kaliński Janusz – SGH Warsaw School of Economics (emeritus), Polish Peoples’ Republic history
Kąkolewski Igor – Centre for Historical Research PAS, Berlin, early modern history
Kochanowski Jerzy – Warsaw University, Polish Peoples’ Republic history
Kofman Jan – University of Białystok, Institute of Political Studies PAS (emeritus), interwar history
Kopczyński Michał – Warsaw University, Polish History Museum, early modern history
Kowal Stefan – Adam Mickiewicz University (emeritus), 20 c.
Kriegseisen Wojciech – Institute of History PAS, early modern history
Landau-Czajka Anna – Institute of History PAS, 19-20 c.
Molik Witold – Adam Mickiewicz University, 19 c.
Radosław Poniat, University of Białystok, medieval history
Przeniosło Marek – Jan Kochanowski University, 1st WW history
Słoń Marek – Institute of History PAS, medieval history
Stola Dariusz – Institute of Political Studies PAS, Collegium Civitas, Polish Peoples’ Republic history
Tymiński Maciej – Warsaw University, Polish Peoples’ Republic history
Wiślicz Tomasz – Institute of History PAS, early modern history
Zasztowt Leszek – Institute for the History of Science PAS, history of science

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności