Accessibility Tools

Skip to main content

Editorial Committee

From no 86 on: Paweł Grata (University of Rzeszów 20 c.), Piotr Guzowski (University of Białystok, medieval history), Natalia Jarska (Institute of History PAS, editor, 20 c.), Elżbieta Kościk (University of Wrocław, 19-20 c., historical demography), Edmund Kizik (University of Gdańsk, early modern history), Cezary Kuklo (University of Białystok, statistical editor; early modern history, historical demography), Cecylia Leszczyńska (Warsaw University, economic history), Krzysztof A. Makowski (Adam Mickiewicz University, 19 c.), Michał Przeperski (Institute of History PAS, secretary, 20 c.)

2015-2023: Paweł Grata (20 c.), Piotr Guzowski (medieval history), Dariusz Jarosz (20 c.), Padraic Kenney (20 c.), Elżbieta Kościk (19–20 c., historical demography), Cezary Kuklo (statistical editor; early modern history, historical demography), Krzysztof A. Makowski (19 c.), Włodzimierz Mędrzecki (20 c.), Natalia Jarska (secretary of the editorial committee; 20 c.)

Vols. 75 – 2015: Piotr Guzowski (the Middle Ages), Elżbieta Kościk (19th–20th century, historical demography, economic history), Cezary Kuklo (modernity, historical demography), Krzysztof Makowski (19th century), Włodzimierz Mędrzecki (editor, 20th century), Urszula Dragan (secretary), Jolanta Rudzińska (lead editor)

Vols. 72–74 – 2012–2014: Piotr Guzowski (the Middle Ages), Jacek Kochanowicz (editor, 20th century, economic history), Elżbieta Kościk (19th–20th century, historical demography, economic history), Cezary Kuklo (modernity, historical demography), Krzysztof Makowski (19th century), Włodzimierz Mędrzecki (editor, 20th century), Jolanta Rudzińska (secretary)

Vols. 71 – 2011: Piotr Guzowski, Jacek Kochanowicz (editor), Cezary Kuklo, Krzysztof Makowski, Włodzimierz Mędrzecki (editor), Krzysztof Mikulski, Wojciech Morawski, Jolanta Rudzińska (secretary)

Vols. 69–70 – 2009–2010: Anna Bitner-Nowak, Jacek Kochanowicz (editor), Cezary Kuklo, Halina Manikowska, Włodzimierz Mędrzecki (editor), Krzysztof Mikulski, Wojciech Morawski, Jolanta Rudzińska (secretary)

Vols. 66–68 – 2006–2008: Anna Bitner-Nowak, Jacek Kochanowicz (editor), Cezary Kuklo, Halina Manikowska, Włodzimierz Mędrzecki (editor), Krzysztof Mikulski, Jolanta Rudzińska (secretary)

Vols. 64–65 – 2004–2005: Anna Bitner-Nowak, Jacek Kochanowicz (editor), Jan Kofman, Cezary Kuklo, Halina Manikowska (editor), Krzysztof Mikulski, Jolanta Rudzińska (secretary)

Vols. 63 – 2003: Anna Bitner-Nowak, Radosław Gaziński, Jacek Kochanowicz (editor), Jan Kofman, Cezary Kuklo, Halina Manikowska (editor), Krzysztof Mikulski, Jolanta Rudzińska (secretary)

Vols. 56/57–62 – 1996/1997–2002: Jacek Adamczyk (secretary), Anna Bitner-Nowak, Radosław Gaziński, Jacek Kochanowicz (editor), Jan Kofman, Cezary Kuklo, Halina Manikowska (editor), Krzysztof Mikulski

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności