Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Tom LXX (2010)

MATERIAŁY Z KONFERENCJI NAUKOWEJ „BUDŻETY I KSIĘGOWOŚĆ MIEJSKA W POLSCE NA TLE EUROPY ŚRODKOWEJ OD PÓŹNEGO ŚREDNIOWIECZA DO SCHYŁKU OKRESU NOWOŻYTNEGO (XIV – POCZĄTEK XIX W.)”

Recenzje / Reviews

Komunikat

Dokumenty do pobrania

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności