Ułatwienia dostępu

Skip to main content

e-ISSN 2450-8470   |   p-ISSN 0080-3634

„Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” to najstarszy w Polsce periodyk poświęcony dziejom społecznym i gospodarczym Polski i powszechnym. Założony we Lwowie przez Franciszka Bujaka i Jana Rutkowskiego wychodzi nieprzerwanie od 1931 roku. Roczniki są wydawane przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w koedycji z Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie.

Autorzy publikujący w czasopiśmie nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów. Redakcja nie pobiera od autorów opłat za przygotowanie, umieszczenie i wydruk materiałów. Czasopismo jest finansowane ze środków budżetowych państwa. 

W ostatnich latach czasopismo „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” realizowało program „Wsparcie dla Czasopism Naukowych” MNiSW.

Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 100

Dyscypliny przypisane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki: historia, ekonomia i finanse, nauki socjologiczne

Języki publikacji: polski, angielski.

Referencyjną wersją czasopisma jest wersja cyfrowa.


© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności